ವೀಡಿಯೊ


video_img
ಪೇಪರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ

video_img
ಶೋಂಗ್ಹೆ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್